Hoe kunt u gericht kosten besparen?

Door een financiële analyse van uw organisatie op verzuimrisico's, aangevuld met advies en plan van aanpak met te verwachten opbrengsten. Wij verzorgen naar wens ook de implementatie.

Uw rendement bij het maken van een organisatieanalyse rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid

  • Inzicht in wat er goed gaat in uw organisatie
  • Inzicht in wat er niet goed gaat in uw organisatie en de financiële consequenties hiervan
  • Inzicht in te realiseren verbeteringen met de te verwachten opbrengsten

Met deze analyse kan een (soms forse) kostenbesparing gerealiseerd worden. Het kan ook leiden tot een verlaging van de te betalen lasten door benutten van premiekortingen en subsidies. Ligt bij u de kostenbesparing met name in de eerste twee ziektejaren? Of loopt u misschien vooral een groot risico op instroom in de WGA? Door zicht te krijgen op uw risico's of al ontstane schade kunnen wij u helpen met het maximaal beperken van de schadelast en het realiseren van kostenbesparingen.

 

ilse@jicm.nl | 06 12274116

anja@jicm.nl | 06 30092376