Heeft u regie op verzuim?

Weet u exact wat te doen als uw medewerker ziek is? Benut u de arbeidsmogelijkheden ondanks de beperkingen door ziekte? Weet u welke vragen te stellen aan de bedrijfsarts? Doet u een uitvraag no risk onder uw medewerkers? Controleert u de UWV beschikkingen inhoudelijk? Denkt u dat uw verzuim en verzuimkosten kunnen dalen?

Uw rendement bij activerende verzuimbegeleiding

 

  • Een adequaat verzuim of re-integratiebeleid gebaseerd op actuele wetgeving en activering.
  • Regie op lopende verzuim- en WGA dossiers om loonsanctie te voorkomen en geldstromen te benutten.
  • U en uw leidinggevenden getraind in het voeren van activerende verzuimgesprekken om de verzuimduur te verminderen.
  • Uw zieke medewerker sneller terug op de werkvloer door snelle interventies na ziekmelding.
  • Voorkomen van boetes van het UWV na twee jaar ziekte door correcte dossieropbouw.
  • Voorkomen van schade door instroom in Ziektewet of WGA waar dit mogelijk is.
  • Voorkomen van hoge premielast van verzekeraar door teveel ziekteverzuim.
  • Adequate samenwerking met arbodienst of bedrijfsarts door eigen regie in plaats van leidende arbodienst.
  • Afname van onnodige verzuimkosten bij verzekeraar, arbodienst en re-integratiebureaus.

 

Schade aan de voorkant voorkomen. Achteraf geen onvoorziene kostenposten.

ilse@jicm.nl | 06 12274116

anja@jicm.nl | 06 30092376